Futóverseny

A Létrehozó "FUTÓLÉPÉSEKKEL AZ EGÉSZSÉG FELÉ" CÍMŰ SPORTVERSENYÉNEK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

A "Futólépésekkel az egészség felé" elnevezésű sportverseny (a továbbiakban: "Verseny") szervezője a Létrehozó (székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 210.), a továbbiakban: "Szervező". A Verseny lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró MEC Hungary Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u 53., adószáma: 12158485-2-44, cégjegyzékszáma:01-09-560385, képviseli: Gulyás János ügyvezető), a továbbiakban: "Lebonyolító".

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Versenyen kizárólag a Danone "Tegyünk Együtt a Gyermekekért" egészséges életmódra ösztönző programjában (a továbbiakban: "Program") részt vevő, a 2.2. pontban felsorolt 9 (kilenc) budapesti, 6 (hat) győri, 6 (hat) kecskeméti, 6 (hat) miskolci és 6 (hat) székesfehérvári alapfokú nevelési-oktatási intézménynek (a továbbiakban: Általános Iskola) a 2014/15. tanév szerinti 5. osztályai indulhatnak (a továbbiakban: "Versenyző"), amennyiben

(a) A futóversenyre április-május hónapokban helyszínenként – Budapest, Győr, Kecskemét, Miskolc, Székesfehérvár – egy alkalommal kerül sor. A versenyben a pályázó osztályok tagjai lefutják a megadott távot, miközben a versenybírák mérik az időt. A táv hossza 800 méter. A verseny elején az osztályok 6 fős vegyes csapatokba rendeződnek. Egy csapatban 2 lány, 2 fiú, 1 felnőtt nő és 1 felnőtt férfi szerepel. A pályán egypercenként indulnak a csapatok. A versenybírák külön mérik a csapatok első és hatodik helyen beérkező versenyzőjét és ezt rögzítik a jegyzőkönyvbe. Így egy csapat eredménye a két idő összege. A verseny végén összesített eredmény készül az összes csapat időeredménye alapján, mely a díjazáskor lesz figyelembe véve.
(b) A Versenyre való regisztráláskor a Versenyző megadja az elérhetőségeit (Általános Iskola neve, postacíme, a Versenyző 5. osztály pontos megjelölése, kapcsolattartásra megadott e-mail cím),
(c) a Versenyre való regisztráláskor a Versenyző egyben elfogadja a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: "Szabályzat") leírt valamennyi feltételt.

A Versenyen való részvétel semmilyen nevezési díjhoz nem kötött.

2.2. A Versenyen a következő Általános Iskolák 5. osztályai mint Versenyzők indulhatnak:

(a) Budapest: Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 12-14.), Budapest VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest, Hernád u. 42-46.), Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola (1073 Budapest, Kertész u. 30.), Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Tagintézménye (1077 Budapest, Dob u. 85.), Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.), Kőbányai Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti Tagintézmény (1101 Budapest, Üllői út 118.), Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u. 27-29.), Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.), Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.)

(b) Győr: Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola (9011 Győr, Vajda János u. 25.), Győri Kodály Zoltán Általános Iskola (9028 Győr, Tárogató u. 18.), Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (9028 Győr, Konini u. 2.), Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (9024 Győr, Örkény István u. 6.), Győri Radnóti Miklós Általános Iskola (9021 Győr, Nagy Jenő u. 2.), Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola (9012 Győr, Kisdobos u. 1-5.)

(c) Kecskemét: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Iskola Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 8.), Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI (6000 Kecskemét, Alkony u. 11.), Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1.), Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14.), Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.), Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.)

(d) Miskolc: Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3529 Miskolc, Középszer u. 3.), Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI (3534 Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.), Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája (3534 Miskolc, Hunfalvy Pál utca 1.), Diósgyőri Nagy Lajos király Általános Iskola (3535 Miskolc, Tóth Árpád út 12.), Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola (3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53.), Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u. 1.)

(e) Székesfehérvár: Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41.), Székesfehérvári Munkácsy Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Munkácsy M. u. 10.), Székesfehérvári Széna téri Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Széna tér 10.), Székesfehérvári István király Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 30/a.), Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Budai út 7.), Tóvárosi Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.)

2.3. A Versenyből ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint e személyeknek a Ptk. 685.§-a b.) pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Verseny lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Versenyzők a Versenyre való regisztráláskor megadott e-mail cím alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége), illetve az e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Versenyből.

2.5. A Versenyre való regisztráláskor a Versenyző tudomásul veszi, hogy a Szervező technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Versenyből – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Versenyzők, akik a Verseny szellemével ellentétesen vesznek részt a Versenyben, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket bármely megtévesztő magatartással megnöveljék. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Versenyző részéről a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Versenyzőt azonnali hatállyal kizárja a Versenyből.

3. A VERSENY IDŐTARTAMA ÉS HELYSZÍNEI

Budapest VII. kerület
Időpont: 2015. április 24. (péntek) 13 óra
(esőnap: 2015. április 28. kedd,13 óra)
Helyszín: Nemzetközi Sportközpontok Budapesti Olimpiai Központ (1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.)

Budapest X. kerület
Időpont: 2015. április 23. (csütörtök) 14 óra
(esőnap: 2015. május 5. kedd, 14 óra)
Helyszín: Kőbányai Ifjúsági SE sporttelep (1106 Budapest, Gyakorló u. 25.)

Győr
Időpont: 2015. május 8. (péntek) 13.30 óra
(esőnap: 2015. május 15. péntek, 13.30 óra)
Helyszín: Radnóti utcai Sporttelep (Győr, Radnóti u. 13.)

Kecskemét
Időpont: 2015. május 7. (csütörtök) 14 óra
(esőnap: 2015. május 14. csütörtök, 14 óra) Helyszín: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd utcai Általános Iskolája (Kecskemét, Lánchíd u. 18.)

Miskolc
Időpont: 2015. május 13. (szerda) 13 óra
(esőnap: 2015. május 15. péntek, 13 óra)
Helyszín: Miskolci Atlétikai Centrum (Miskolci Egyetem területén)

Székesfehérvár
Időpont: 2015. április 22. (szerda) 14 óra
(esőnap: 2015. május 5. kedd, 14 óra)
Helyszín: Regionális Atlétikai Központ (Székesfehérvár, Bregyó köz 1.)

4. A VERSENY ÉRTÉKELÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK

4.1. A Verseny sporteredményeit a Szervező különböző szakterületein dolgozó munkatársaiból és a Programban részt vevő szakmai partnereiből álló zsűri 2015. május 18. napjáig értékeli (a továbbiakban: "Eredményhirdetés"), majd 18 (tizennyolc) Versenyzőt nevez meg a verseny összesített eredménye alapján. Városonként és Budapesten kerületenként az első három helyezett osztály értékes sportszercsomagot nyer. Az első helyezettek 15.000, a második helyezettek 10.000, a harmadik helyezettek 5.000 forintos ajándékcsomagokat nyernek, melyek összeállításáról és kiszállításáról a Lebonyolító gondoskodik.

4.2. A nyertes Versenyzőket a Szervező vagy a Lebonyolító az általuk a Versenyre való regisztráláskor megadott e-mail címen az Eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül értesíti és közli velük a Nyeremények igénybevételével kapcsolatos részleteket.

4.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre át nem váltható.

4.4 Amennyiben a nyertes Versenyző bármely okból a Nyereményét nem veszi igénybe, vagy arra nem jogosult a jelen Szabályzatban írtak szerint, úgy a Szervező a 4.1. pont szerinti értékelés alapján újabb Versenyző(ke)t sorsol ki.

5. INFORMÁCIÓ A VERSENYRŐL

5.1. A Versenyről részletes információk a www.tegy.hu weboldalon érhetők el, illetve a Lebonyolító következő elérhetőségein kérhetők:
Molnár Bertalan
MEC Hungary Kft.
E-mail: [email protected]
Tel.: 06-30-334-5700

5.2. A résztvevők a Versennyel és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Szabályzat ismertetését is, hívhatják a 06-40-44-11-44-es telefonszámot munkanapokon; hétfőtől péntekig, 10:00 és 17:00. óra között a Verseny időtartama alatt. A hívás díja: a szolgáltató alapdíjas tarifája szerint kerül számításra, amelynek költsége a hívó felet terheli.

6. ADATOK KEZELÉSE, HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK

6.1. A jelen Versenyben történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a Versenyzőkkel kapcsolatban személyes adatokat nem gyűjti és nem kezeli, ugyanakkor a Versenyzők a Versenyre való regisztráláskor tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

a) a Szervező és a Lebonyolító a Versenyre való regisztráláskor a Versenyző által megadott adatokat a Versennyel és a Nyeremények igénybevételével összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje;
b) a nyertes Versenyzők nevét és címét, valamint a nyertes 5. osztályok megjelölését a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Versennyel kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, ide értve különösen a www.tegy.hu weboldalon való közlést is;
c) amennyiben a kiskorú résztvevők törvényes képviselői ahhoz hozzájárulnak, úgy a Versenyen a Versenyzőkről kép- és hangfelvételek készüljenek, melyeket a Szervező honlapjain jogosult nyilvánosságra hozni és szabadon felhasználni;
d) amennyiben a kiskorú résztvevők törvényes képviselői nem járulnak hozzá, úgy a Szervezők nem készítenek az adott Versenyzőkről kép- és hangfelvételeket, illetve amennyiben mégis szerepelnek a kép- és hangfelvételeken, azokat a Szervező nem hozza nyilvánosságra;
e) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzat minden rendelkezését.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Versenyre való regisztráláskor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) és emiatt a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

7.2. Amennyiben a nyertes Versenyző Nyereményét a 4.2. pont szerint egyeztetett időpontban és feltételek szerint nem veszi igénybe, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségét minden, a www.tegy.hu szerverét ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a szervert ért támadás folytán a Versenyző regisztrálása a Szervezőhöz nem érkezik be vagy a Versenyző téves üzenetet kap a Nyereményt, vagy nyertes/nem nyertes státuszát stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak. Ha a Versenyző regisztrálás közben a webes és/vagy a mobil kapcsolat (bármely okból) megszakad, úgy az adatok esetleges elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

7.4. A jelen Versenyre és Szabályzatra irányadó jog a magyar jog.

7.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Verseny feltételeit tartalmazó jelen Szabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Verseny megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2015. március 18.

Létrehozó Szervező

Gasztronómiai pályázat

A Létrehozó "EZT JÓL KIFŐZTÉTEK! - EGÉSZSÉGESEN FINOMAT" GASZTRONÓMIAI PÁLYÁZATÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

Az "Ezt jól kifőztétek! - Egészségesen finomat!" elnevezésű gasztronómiai pályázat (a továbbiakban: "Pályázat") szervezője a DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 210.), a továbbiakban: "Szervező".

A Pályázat lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró MECHungary Kft.(székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u 53., adószáma: 12158485-2-44, cégjegyzékszáma:01-09-560385, képviseli: Gulyás János ügyvezető), a továbbiakban: "Lebonyolító".

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Pályázaton kizárólag a Danone "Tegyünk Együtt a Gyermekekért" egészséges életmódra ösztönző programjában (a továbbiakban: "Program") részt vevő, a 2.2. pontban felsorolt nyolc (8) budapesti, 6 (hat) győri, 6 (hat) kecskeméti, 5 (öt) miskolci és 5 (öt) székesfehérvári alapfokú nevelési-oktatási intézménynek (a továbbiakban: Általános Iskola) a 2014/15. tanév szerinti 5. osztályai indulhatnak (a továbbiakban: "Pályázó"), amennyiben

(a) a Pályázat címének megfelelően háromfogásos menüsort készítenek, melyben a következő ételek szerepelnek: egy egészséges előétel vagy leves, egy főétel és egy desszert. Az ételek kiválasztásakor törekedni kell arra, hogy minden élelmiszercsoportból egyet-egyet tartalmazzanak: 1. zöldségek-gyümölcsök, 2. tej és tejtermékek, 3. húsok, húsfélék és halak, 4. gabonafélék. A menüsor elkészítése után Pályázó videofelvételt (kisfilmet) készít, majd kreatív nevet ad az ételsorának (a továbbiakban: Pályamű), és
(b) a Pályaművet először egy video-megosztó portálra (pl. YouTube, IndaVideo) kell feltölteni, majd a 3. pontban írt időtartam alatt a feltöltött video linkjét bemásolni a program hivatalos honlapjára, a www.tegy.hu honlap Egészségpróba menüpontjába a menüsorban található ételek receptjével együtt, a regisztrációt követően, és
(c) a Pályamű beküldésével egyidejűleg megadják a Pályamű címét, valamint a Pályázó elérhetőségeit (Általános Iskola neve, postacíme, a Pályázó 5. osztály pontos megjelölése, kapcsolattartásra megadott e-mail cím),
(d) a Pályamű beküldésével egyben elfogadják a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: "Játékszabályzat") leírt valamennyi feltételt.

A Pályázaton való részvétel semmilyen nevezési díjhoz nem kötött.

2.2. A Pályázatban a következő Általános Iskolák 5. osztályai mint Pályázók nyújthatnak be Pályaművet:

(a) Budapest: Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 12-14.), Budapest VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest, Hernád u. 42-46.), Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola (1073 Budapest, Kertész u. 30.), Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Tagintézménye (1077 Budapest, Dob u. 85.), Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.), Kőbányai Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti Tagintézmény (1101 Budapest, Üllői út 118.), Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u. 27-29.), Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.), Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.)

(b) Győr: Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola (9011 Győr, Vajda János u. 25.), Győri Kodály Zoltán Általános Iskola (9028 Győr, Tárogató u. 18.), Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (9028 Győr, Konini u. 2.), Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (9024 Győr, Örkény István u. 6.), Győri Radnóti Miklós Általános Iskola (9021 Győr, Nagy Jenő u. 2.), Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola (9012 Győr, Kisdobos u. 1-5.)

(c) Kecskemét: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Iskola Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 8.), Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI (6000 Kecskemét, Alkony u. 11.), Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1.), Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14.), Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.), Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája (6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.)

(d) Miskolc: Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3529 Miskolc, Középszer u. 3.), Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI (3534 Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.), Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája (3534 Miskolc, Hunfalvy Pál utca 1.), Diósgyőri Nagy Lajos király Általános Iskola (3535 Miskolc, Tóth Árpád út 12.), Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola (3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53.), Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u. 1.)

(e) Székesfehérvár: Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41.), Székesfehérvári Munkácsy Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Munkácsy M. u. 10.), Székesfehérvári Széna téri Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Széna tér 10.), Székesfehérvári István király Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 30/a.), Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Budai út 7.), Tóvárosi Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.)

2.3. Egy Pályázó a Pályázat időtartama alatt kizárólag egy Pályaművet jogosult beküldeni, azonos Általános Iskolában tanuló minden 5.-es osztály azonban külön-külön Pályázónak minősül és küldhet be Pályaművet. A Pályázó felelős azért, hogy kizárólag olyan Pályaművet küldjön be, amelynek felhasználásával kapcsolatos jogosultságokkal, különösen a felhasználási jogok Szervezőre való átruházásának jogával korlátozás nélkül rendelkezik.

2.4. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint e személyeknek a Ptk. 685.§-a b.) pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.5. A Pályázók a Pályamű beküldésekor megadott e-mail cím alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége), illetve az e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Pályázatból.

2.6. A Pályamű tartalmilag abban az esetben felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, amennyiben egyedi ötletek alapján készíti el a menüsort és az illusztrációul szolgáló, videofelvételeket, sem képi anyagában, sem szöveges részében nem tartalmaz jogszabályba ütköző elemeket és harmadik személyek jogait egyebekben sem sérti.

2.7. Azok a Pályaművek, amelyek a Játékszabályzatban leírt alanyi, alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.8. A Pályamű beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervező technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik a Pályázat szellemével ellentétesen vesznek részt a Pályázatban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket bármely megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok a Pályázók, akik nem valós adatokkal vagy nem saját teljesítményük eredményeképpen létrejött Pályaművel vesznek részt a Pályázaton abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból.

3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A Pályaműveket 2015. március 31. 24:00 óráig lehet a www.tegy.hu honlap Egészségpróba menüpontjába lehet feltölteni, az ezt követően beérkezett Pályaművek nem kerülnek értékelésre.

4. A PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK

4.1. A Pályázatra beküldött Pályaműveket neves zsűri véleményezi. A zsűri tagjai: a programban részt vevő szakmai partnerek, úgymint az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa. A zsűri a Pályaműveket 2015. április 13. napjáig értékeli (a továbbiakban: "Eredményhirdetés") és annak alapján az általa legjobbnak nyilvánított 3 (három) db Pályaművet hirdeti ki nyertesnek, amelyet benyújtó Pályázók a következő nyereményekre (a továbbiakban:"Nyeremény") válnak jogosulttá:

A Pályaművet beküldő Pályázók Nyereménye: 1. helyezett: 12 az 1-ben játékasztal (csocsó, pingpong, biliárd, teke, sakk, ost, kártya, kocka, fehér tábla, dáma, shuffleboard; mérete: 118x62x82 cm); 2. helyezett: csocsóasztal (mérete: 94x51x31 cm); 3. helyezett: csocsóasztal (mérete: 94x51x31 cm)

4.2. A nyertes Pályázatókat a Szervező vagy a Lebonyolító az általuk a Pályamű beküldésekor megadott e-mail címen az Eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül értesíti és közli velük a Nyeremények igénybevételével kapcsolatos részleteket.

4.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre át nem váltható.

4.4 Amennyiben a nyertes Pályázó bármely okból a Nyereményét nem veszi igénybe, vagy arra nem jogosult a jelen Játékszabályzatban írtak szerint, úgy a Szervező a 4.1. pont szerinti értékelés alapján a 4. legjobbnak értékelttől kezdődően, a helyezések sorrendje szerinti Pályaműveket beküldő Pályázókat tekinti tartaléknyertesnek. A tartaléknyertesek Pályaművük helyezési sorrendjében válhatnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázó bármely okból a Nyereményre nem jogosult, vagy azt bármely okból nem veszi igénybe.

4.4. A Nyeremény igénybevételével kapcsolatos közvetlen költségeket (pl. csomagolás, szállítás) a Szervező fedezi.

5. INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL

5.1. A Pályázatról részletes információk a www.tegy.hu weboldalon érhetők el, illetve a Lebonyolító következő elérhetőségein kérhetők: Molnár Bertalan
MEC Hungary Kft.
E-mail: [email protected]
Tel.: 06-30-334-5700

5.2. A résztvevők a Pályázattal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, hívhatják a 06-40-44-11-44-es telefonszámot munkanapokon; hétfőtől péntekig, 10:00 és 17:00. óra között a Pályázat benyújtási időtartama alatt. A hívás díja: a szolgáltató alapdíjas tarifája szerint kerül számításra, amelynek költsége a hívó felet terheli.

6. ADATOK KEZELÉSE, HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK

6.1. A jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a Pályázókkal kapcsolatban személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel, ugyanakkor a Pályázók a Pályamű beküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

a) a Szervező és a Lebonyolító a Pályamű beküldésekor a Pályázó által megadott adatokat a Pályázattal és a Nyeremények igénybe vételével összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje;
b) a nyertes Pályaművet benyújtó Általános Iskolák nevét és címét, valamint a nyertes 5. osztályok mint Pályázók megjelölését a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, ide értve különösen a www.tegy.hu weboldalon való közlést is;
c) amennyiben a kiskorú résztvevők törvényes képviselői ahhoz hozzájárulnak, úgy a Nyeremény átadása/igénybevétele során a nyertes osztályok tagjairól kép- és hangfelvételek készüljenek, úgy azokat a Szervező honlapjain jogosult nyilvánosságra hozni és szabadon felhasználni;
d) a Szervező a beérkezett Pályaműveket szabadon felhasználhassa és megjelentethesse kiadványaiban és honlapjain. A Pályázók továbbá vállalják, hogy a jelen Pályázatra benyújtott Pályaműveket más Pályázatra nem nyújtják be, illetve nyilvánosságra nem hozzák (elektronikus úton sem), valamint
e) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Pályamű beküldésekor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) és emiatt a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

7.2. Amennyiben a nyertes Pályázó Nyereményét a 4.2. pont szerint egyeztetett időpontban és feltételek szerint nem veszi igénybe, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségét minden, a www.tegy.hu szerverét ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a szervert ért támadás folytán a Pályamű a Szervezőhöz nem érkezik be vagy a Pályázó téves üzenetet kap a Nyereményt, vagy nyertes/nem nyertes státuszát stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak. Ha a Pályázónál a Pályamű elküldése közben a webes és/vagy a mobil kapcsolat (bármely okból) megszakad, úgy az adatok esetleges elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

7.4. A jelen Pályázatra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

7.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Pályázat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2014. február 11.

DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
Szervező

Gyermekeink jövőjéhez nagymértékben hozzájárulhat a klímasemlegesség is. A napelem egy remek választás akkor, ha magunknak szeretnénk megtermelni a szükséges energiát otthonunk ellátására.