A daganatos gyermekbetegségekről

Copyright © 2007 Létrehozó | Adatvédelmi elveink
Webimpex
TV2
1999
8 millió Ft
2000
10 millió Ft
2001
13 millió Ft
2002
23,3 millió Ft
2003
28,1 millió Ft
2004
37,6 millió Ft
2005
35 millió Ft
2006
35 millió Ft
2007
31,8 millió Ft
összesen: 221,8 millió Ft
A daganatos gyermekbetegségekről
A daganatos betegségek, amelyek számos esetben sajnálatosan végzetesek, az esetek több mint 70%-ában szerencsére sikeresen és teljes mértékben gyógyíthatók. A betegséget számos fiziológiai és érzelmi stressz kíséri. A felépülés azonban nagyon lassú folyamat, mivel a fizikailag meggyengült gyermekek visszatérése a mindennapokba számos megfelelő körülményt és adottságot feltételez a rehabilitációval foglalkozó intézmények részéről csakúgy, mint a betegség miatt izolálódott családok oldaláról.
Magyarországon 35 évvel ezelőtt, 1971-ben jött létre a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, amelynek fő célja, hogy összefogja az országban működő onkológiai és hematológiai betegeket ellátó intézményeket. A Gyermekonkológiai Hálózatot a Budapesten működő 4, a miskolci, a debreceni, a szegedi, a pécsi valamint a szombathelyi gyermekonkológiai és rehabilitációs központok valamit a bakonyszűcsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona alkotják.

Ma már a Hálózat minden központjában multidiszciplináris gyógyító csoport segíti a beteg gyermekeket a betegség diagnosztizálásától, a kezelések időszakán át egészen a teljes gyógyulásig, azaz a tünetmentességtől számított 5 évig. Onkopszichológusok, pedagógusok, gyógytornászok mellett szakképzett játékterapeuták és önkéntes segítők is foglalkoznak a gyerekekkel. A központokban dolgozó szakorvosok mellett mindösszesen 12 gyermekpszichológus és a munkájukat segítő 40 szociális foglalkoztató, önkéntes segítő foglalkozik daganatos gyermekbetegségek rehabilitációjával.

Az aktív chemoterápiás és sugárterápiás kezelések idején a szakemberek lelkileg is támogatják a gyermekeik betegsége révén nehéz helyzetbe került családokat. A kezdeti kríziscsökkentést (akut krízisintervenció) folyamatos egyéni és csoportos támogató (szupportív) terápiák követik, amelyek a szülőknek kezelési (coping) stratégiákat tanítanak, és feszültség levezetési (ventillációs) lehetőséget biztosítanak, a gyermekeknek pedig segítenek a betegségükkel kapcsolatos szorongásaik, félelmeik legyőzésében.

A gyermekek rehabilitálása már a kezelések időszakában elkezdődik. Minden gyermekkel egyénileg, differenciáltan foglakoznak pedagógusok, hiszen a rehabilitáció célja az, hogy a gyerekek figyelmét a jövőre orientálja és visszahelyezze őket abba az osztályközösségbe, ahonnan a betegség kiszakította őket.

A rehabilitáció folyamatában egyre nagyobb hangsúly helyeződik az aktív kezelések befejezése utáni időszakra. A rehabilitációban résztvevő szakemberek tevékenységének ebben a periódusban legfontosabb célja az, hogy a hosszú, akár évekig elhúzódó, fájdalmas kezelések befejeztével a gyermekek újra megtalálják helyüket egészséges társaik között, megtanuljanak együtt élni megváltozott képességeikkel, és el tudják fogadni esetlegesen, pl.: egy csonkító műtétet követően megváltozott testüket.

Bakonyszűcsön 1989 óta működik a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona, amely elsősorban a gyógyult, ún. hosszan túlélő daganatos beteg gyermekek rehabilitációját végzi. Az Otthon legfontosabb célkitűzése a beteg és felépülő gyermekek szociális kompetenciájának erősítése, valamint énerejük növelése. Az Otthonban kialakuló közösség elősegíti a gyermekek betegségtől megviselt testének és fizikumának elfogadtatását, serkenti a kreativitásukat, bátorítja, aktivizálja őket és családjaikat, ezzel támogatva a már gyógyult kis páciensek visszailleszkedését az egészségesek világába. Az Otthon a fiatalok pályaválasztását és iskoláztatását ösztöndíjakkal is segíti. Az Otthon nemcsak daganatos betegeket és azok családjait fogadja egész évben, de otthont ad más krónikus betegségben - pl.: neurológiai betegségek, cukorbetegség - szenvedőknek is.

Jelenleg a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat országos rehabilitációs programja eredményes működésének záloga az odaadó, kitartó, lelkes gondozók munkája. A Hálózat pályázatok útján folyamatosan anyagi forrásokat keres, mivel a hatékonyabb rehabilitációs munkát sajnos finanszírozási nehézségek gátolják.

Gyermekeink jövőjéhez nagymértékben hozzájárulhat a klímasemlegesség is. A napelem egy remek választás akkor, ha magunknak szeretnénk megtermelni a szükséges energiát otthonunk ellátására.